På äventyr i Dalsland

christer Vandring

Mellandagshelgen 28-29 december 2013 var fotdragonerna ute och vandrade i Karl XII:s fotspår på den sk karolinerleden i Dalsland. Leden ligger belägen på Kroppefjäll och går emellan Dals Rostock och Järbo.

För fotdragonernas del så utgick vi ifrån Järbo och vandrade upp till den sk karolinerstugan där vi övernattade för att sedan vandra tillbaka samma väg. Totalt gick vi ungefär 8 km.

 

På vägen från Järbo besökte vi ett soldattorp och ett antal offerkast som låg ut efter leden.

Om någon inte vet vad ett offerkast är så är det en plats där det hänt något märkligt förr i tiden och där man brukade offra något, t ex en sten eller pinne för att få lycka på vägen. Mer att läsa om offerkast finns på Wikipedia.

Spännande för vår del är att ett par av offerkasten benämns som karolinergravar. Dessa förhållanden kan knytas till att svenska trupper marscherade genom området 1718. Troligen rör det sig dock snarare om stensättningar från järnåldern, som senare av folktraditionen har fått en annan innebörd.

Intressant att nämna är också att karolinerleden fortsätter väster om Ed mot norska gränsen och är sålunda ett framtida marschmål för fotdragonerna. Fortsättning följer…

Fotdragoner vid minnesstenen i Järbo

Usling, kom ut!

På post

Vandring på våta spångar