Commenderingen till Hangö 1713

christer Finland, Wargame

16-20 maj 2013 medverkade fotdragonerna i GNW-wargame i Hangö på temat 1713. Scenariot var att de svenska styrkorna under general Armfeldt hade bränt Helsingfors och var på marsch västerut. Samtidigt hade ryska styrkor landsatts ut efter kusten mellan Åbo och Helsingfors. Så fotdragonernas uppgift blev att rekognoscera framryckningsvägar, fiendens ställningar samt att agera flankskydd åt de svenska trupperna. En fantastiskt …