Som partigängare i Stefan Löfvings fotspår

christer Finland, Framtiden

Nästa helg åker fotdragonerna till Hangö i Finland för att delta i Great Northern War Wargame 2013. Detta är ett evenemang helt utan publik där svenska, norska, finska, estniska och ryska reenactmentgrupper från tiden för Stora nordiska kriget 1700-1721 möts upp för att under 24 timmar operera på liknande vilkor som för 300 år sedan. All packning och föda bärs med i fält, övernattning sker i tält eller under bar himmel och det gäller att hålla ordning på vapen och utrustning. Målet för dygnet är att på ett taktiskt och historiskt korrekt sätt slå ut motståndarsidan. Och den dugligaste står som segrare. På så vis tror vi att dessa erfarenheter även kommer till nytta vid publika uppvisningar. Vi vet så att säga vad det är vi förevisar.

Årets tema är striderna i södra Finland 1713 då ryssarna trängde västerut in i det svenska riket efter att gränsfästena Viborg och Kexholm föll 1710. Anfallet gick till så att ryska styrkor landsattes vid Helsingfors och Borgå och sedan avancerade västerut och norrut med slagen vid Pälkäne den 6 oktober 1713 och Storkyro den 19 februari 1714 som följd. Så en fortsättning på detta tema lär följa med återskapandet av slaget vid Storkyro 2014.

Trevligt för vår del är att vi nu också rör oss i trakter där svenska partigängare opererade aktivt under krigsåren 1713-1718. Den väldkände partigängaren Stefan Löfving var här på uppdrag ett flertal gånger, bl.a. 1718 då han den 29 juli kapade ett ryskt skepp med 70 tunnor salt och 200 lispund tobak, vilket framgår av hans bevarade och av Eirik Hornborg 1926 publicerade dagbok (En spanare under stora ofreden – Stefan Löfvings dagbok över hans äventyr i Finland och Sverige 1710-1720, Eirik Hornborg 1926). Nämnda bok är för övrigt en fantastisk källa till hur livet tedde sig vid denna tid och kan rekommenderas som allmän läsning. Några andra publikationer som också kan rekommenderas är Hornborgs Karolinen Armfelt och kampen om Finland under stora nordiska kriget från 1952 samt H E Uddgrens Kriget i Finland 1713 och Kriget i Finland 1714. De sistnämnda böckerna är publicerade 1906 och 1909.

Undertecknad har också sammanställt några sidor med historik över partigängare och fotdragoner under stora nordiska kriget, utifrån de notiser som förekommer i ovanstående böcker. Denna kronologi kan ni läsa HÄR.

Några andra intressanta länkar är:

GNW Wargame i Hangö 17-19 maj 2013

Återskapande av slaget vid Storkyro den 9 augusti 2014

Väl mött i fält! Med Gudhs hielp!

/Chr.