SYFTE

Syftet med gruppen är att samla de re-enactors som gillar 1700-talets militärkulturhistoria under lite mer realistiska förhållanden.

Med “realistiska förhållanden” avses här att självständigt kunna verka i fält utan modern support. Övernattning sker på bästa lämpliga sätt till exempel i vindskydd eller under bar himmel och all mat och utrustning bärs med av truppen.

Fotdragonerna är specialiserade på det lilla kriget med marscher, spaning och eldöverfall. Målet är att verka i det tysta och dolda och att sätta skräck i fienden.

Gruppen gestaltar allmogeuppbåd, kronojägare, partigängare och fotdragoner under Karl XII:s tid.

10435483_10152479869437277_7777012865095362663_n

Partigängare invid lägerelden. Teckning av Carl Larsson ur Fältskärns berättelser.