Commenderingen till Hangö 1713

christer Finland, Wargame

205495_10151646876112277_427457943_n

Fotdragoner vid Finska viken

16-20 maj 2013 medverkade fotdragonerna i GNW-wargame i Hangö på temat 1713. Scenariot var att de svenska styrkorna under general Armfeldt hade bränt Helsingfors och var på marsch västerut. Samtidigt hade ryska styrkor landsatts ut efter kusten mellan Åbo och Helsingfors. Så fotdragonernas uppgift blev att rekognoscera framryckningsvägar, fiendens ställningar samt att agera flankskydd åt de svenska trupperna. En fantastiskt trevlig helg med många historiska aha-upplevelser.

293003_10151384829747163_1410423459_n

På spaning efter ryssar

På resan till Stockholm hann vi också att se löjtnant Carl Wilhelm Drakenhielms uniform, en av tre bevarade karolineruniformer från tiden för Stora nordiska kriget. Drakenhielm stupade för övrigt den 29 november 1718 vid belägringen av Fredrikstens fästning i Norge, dvs ett dygn innan Carl XII gick samma öde till mötes. Båda träffades av ett druvhagel eller kula i huvudet, Carl Wilhelm blott vid en ålder av 18 år. Hans kropp ligger begravd i Ludgo kyrka och därav finns även hans uniform kvar här.

417891_10151646868432277_1860282639_n

Löjtnant Drakenhielms uniform

Här följer några länkar till redogörelse, karta och bilder från helgen:

En underdånig  Journal och Strids-Rapport om det som emellan 17.-18. Maij-Månad Anno 1713 vid Konungs-Wäg passerat hafwer.

Bilder från svenska sidan

Bilder från ryska sidan