Överleva i naturen på 1700-talet

christer Överlevnad

Inledning Vid lunchtid den 22 april 1732 lämnade den då 25-årige Carl von Linné Uppsala och red norrut från staden. Målet för resan var Lappland och att där inventera flora och fauna på uppdrag av Kungliga Vetenskapsociteten. Om sin klädsel skriver han: Klädren voro altså en liten råk af västgöttyg, utan fåller med små upslag och krage af siag. Byxer …