Sommaren 2014

christer Vandring

10608790_782269558491319_762168214909618616_o

Fotdragoner vid Storkyro

Under  sommaren har fotdragonerna gjort aktiv tjänst vid två tillfällen, dels på Upplandskusten (Marma 1719) och dels i Österbotten (slaget vid Storkyro 1714).

Marma-eventet gick av stapeln Kristi himmelfärdshelgen 29-31 maj. Helgen inleddes med ett slutet krigsspel där svenska sidan opererade på en del av Marma skjutfält och en del där ryska armén opererade. Svenska trupperna gick under denna del av spelet in på ryska sidan och samlade in eller brände upp ett antal förråd som fanns lagrade i olika bodar. Under kvällen tryckte de ryska trupperna på och gick in på svenska sidan, bl.a. lyckades de upptäcka och plundra fotdragonernas förpostläger. Under dagen därpå skedde ytterligare en attack mot svenska huvudlägret men därefter så ryckte svenskarna söderut och nedkämpade fienden i två olika separata strider.

För fotdragonernas del så var helgen i Marma mycket lyckad och spännande. Våra två rotepar (4 man) genomförde ett flertal långdistanspatruller med syfte att spana på fienden och förstöra olika spannmålslager. Därtill lyckades vi också att locka en rysk anfallskolonn in i ett bakhåll där ett flertal fiender fick bita i gräset. Med våra jaktbössor sköt vi välriktade skott medan ryssarna sköt på måfå mot våra diffusa skuggor i skogen. Under slutstriden opererade vi också i fiendens flank och understödde de svenska trupperna som framryckte på en väg. Därav blev fienden succesivt tvungen att retirera och blev sedan helt slagen i grunden. Bytet blev stort och vi tog ett flertal fångar.

10373655_10152479868792277_2130267986777810041_n

Brännande av förråd i Marma by

I och med att det regnade nästan hela tiden under helgen så fick vi möjlighet att testa vår utrustning till det yttersta. Man kan konstatera att yllekläderna är funktionella då de båda skyddar mot regn och har värmande effekt när de är våta. Även våra gevär fungerade förvånansvärt bra om man bara skyddade krutet i fängpannan, t.ex. genom att ha låset under armen. Dock slet regnet mycket på våra vapen så vapenvården när vi kom hem slog nog alla rekord. Var som ett rengöra ett jordfynd typ. Så nackdelen med regn under 1700-talskrig var kanske snarare att utrustningen slets ner mer snabbare än vanligt än att krutet blev vått.

Fotdragon Lindkvist har skrivit en målande beskrivning av Marma-eventet på sin blogg:

Vårt andra event var återskapandet av slaget vid Storkyro 1714 lördagen den 9 augusti. Här opererade fotdragonerna med tre rotepar (6 man) och vi hade glädjen (om man får säga så) att tjänstgöra på den ryska sidan tillsammans med några ukrainska kosacker och en söt rysk flicka som var beväpnad med en stor flintlåspistol.

Under slaget störde vi den svenska linjen i flanken och hugg sedan in i ryggen när linjen bröt samman. Därefter plundrade vi grundligt bygden vilket orsakade mycket gråt och skrik hos kvinnorna och barnen. Samtliga män hade i princip stupat under det föregående slaget.

10548240_10152217806442163_8251054336161085764_o

“Hmmm, få se om här finns något av värde…”

Helgen i Storkyro var mycket lyckad och det var bl.a. trevligt att få lära känna nya vänner från Ukraina. Intressant att nämna i sammanhanget är att denna grupp levandegör Jönköpings regemente inför slaget vid Poltava 1709. Sålunda ett stycke svensk historia i Ukraina. I fältlägret förbrödrades vi till sena natten med mången skål och glada visor .

Här följer en film från återskapandet av slaget:

https://www.youtube.com/watch?v=Xj1HYN0C3WQ&feature=youtu.be

Bilderna i texten ovan är tagna av Polina Shtern, Christer Johansson, Magnus Johnsson och Marina Schykova.

Dragonski

“Drabantski!” – kosacker och fotdragoner