Hiking 1700

christer Historiskt återskapande, Överlevnad, Stora nordiska kriget, Vandring

In mid August 2016 a group of 8 people hiked the so called Carolean death march in the mountain ranges of Jamtland.  The name comes from when general Armfeldt’s army retreated using this route around the new year 1718-1719, the troops were surprised by a snow storm and 3000 men froze to death. This is the biggest distaster that has …

Kartan i fält under 1700 talet

Johan Käll Historik, Historiskt återskapande, Vandring

Under 1700-talet var välritade kartor inte längre en nymodighet. Lantmäteriet inrättades redan 1628 och hade på 1700-talet således nästan 100 år på nacken. Kartor användes mer och mer av armén, men hur användes de? Framför allt, hur transporterades de? Hur många kartor som fanns och vilka som hade tillgång till dem är inte lätt att veta. Med kopparstickets införande blev …

Med svenska brev till Fredrikstens fästning

christer Vandring

Södra Norge, vårvintern 1716: Halt! Wer da!, anropar en norsk vaktpost. Ur skuggorna lösgör sig en person som är klädd i enkla bondekläder, och med händerna sträckta över huvudet. ”Jag är en svensk desertör som för med mig depescher från svenska högkvarteret. Och jag vill träffa vakthavande officer i detta ärende!” De norska soldaterna tittar på varandra med misstänksamma blickar …

Sommaren 2014

christer Vandring

Under  sommaren har fotdragonerna gjort aktiv tjänst vid två tillfällen, dels på Upplandskusten (Marma 1719) och dels i Österbotten (slaget vid Storkyro 1714). Marma-eventet gick av stapeln Kristi himmelfärdshelgen 29-31 maj. Helgen inleddes med ett slutet krigsspel där svenska sidan opererade på en del av Marma skjutfält och en del där ryska armén opererade. Svenska trupperna gick under denna del av …

På äventyr i Dalsland

christer Vandring

Mellandagshelgen 28-29 december 2013 var fotdragonerna ute och vandrade i Karl XII:s fotspår på den sk karolinerleden i Dalsland. Leden ligger belägen på Kroppefjäll och går emellan Dals Rostock och Järbo. För fotdragonernas del så utgick vi ifrån Järbo och vandrade upp till den sk karolinerstugan där vi övernattade för att sedan vandra tillbaka samma väg. Totalt gick vi ungefär …