En livstid i fält

christer Historik

Inledning Fotdragonerna levandegör partigängare, kronojägare och allmogeuppbåd med fokus på stora nordiska kriget (1700-1721). I och med att detta är ett ämne som det inte har skrivits så mycket om så har vi här gjort en historik utifrån äldre publicerad litteratur. 1700-1709 I slutet av år 1700 hade generalmajor Cronhiort fått sin armé samlad till Ingermanland och tågade i början av följande …