Kartan i fält under 1700 talet

Johan Käll Historik, Historiskt återskapande, Vandring

Under 1700-talet var välritade kartor inte längre en nymodighet. Lantmäteriet inrättades redan 1628 och hade på 1700-talet således nästan 100 år på nacken. Kartor användes mer och mer av armén, men hur användes de? Framför allt, hur transporterades de? Hur många kartor som fanns och vilka som hade tillgång till dem är inte lätt att veta. Med kopparstickets införande blev …

En livstid i fält

christer Historik

Inledning Fotdragonerna levandegör partigängare, kronojägare och allmogeuppbåd med fokus på stora nordiska kriget (1700-1721). I och med att detta är ett ämne som det inte har skrivits så mycket om så har vi här gjort en historik utifrån äldre publicerad litteratur. 1700-1709 I slutet av år 1700 hade generalmajor Cronhiort fått sin armé samlad till Ingermanland och tågade i början av följande …