Hiking 1700

christer Historiskt återskapande, Överlevnad, Stora nordiska kriget, Vandring

In mid August 2016 a group of 8 people hiked the so called Carolean death march in the mountain ranges of Jamtland.  The name comes from when general Armfeldt’s army retreated using this route around the new year 1718-1719, the troops were surprised by a snow storm and 3000 men froze to death. This is the biggest distaster that has …

Kartan i fält under 1700 talet

Johan Käll Historik, Historiskt återskapande, Vandring

Under 1700-talet var välritade kartor inte längre en nymodighet. Lantmäteriet inrättades redan 1628 och hade på 1700-talet således nästan 100 år på nacken. Kartor användes mer och mer av armén, men hur användes de? Framför allt, hur transporterades de? Hur många kartor som fanns och vilka som hade tillgång till dem är inte lätt att veta. Med kopparstickets införande blev …

Död på fjället

christer Historiskt återskapande

10 januari 2015 medverkade ett par fotdragoner i det publika evenemanget “Karolinervinter” på länsmuseet Jamtli i Östersund. Tillsammans med ytterligare ett 40-tal historiska deltagare ur Svenska lif-compagniet levandegjorde vi de dramatiska händelser, som utmynnade i att 3000 man ur general Armfeldts armé frös ihjäl på fjället nyåret 1719. Arrangör var Jämtlands fältartilleri, som på hjärtligt manér tog hand om oss sörlänningar …