Hiking 1700

christer Historiskt återskapande, Överlevnad, Stora nordiska kriget, Vandring

In mid August 2016 a group of 8 people hiked the so called Carolean death march in the mountain ranges of Jamtland.  The name comes from when general Armfeldt’s army retreated using this route around the new year 1718-1719, the troops were surprised by a snow storm and 3000 men froze to death. This is the biggest distaster that has …

Överleva i naturen på 1700-talet

christer Överlevnad

Inledning Vid lunchtid den 22 april 1732 lämnade den då 25-årige Carl von Linné Uppsala och red norrut från staden. Målet för resan var Lappland och att där inventera flora och fauna på uppdrag av Kungliga Vetenskapsociteten. Om sin klädsel skriver han: Klädren voro altså en liten råk af västgöttyg, utan fåller med små upslag och krage af siag. Byxer …