Hiking 1700

christer Historiskt återskapande, Överlevnad, Stora nordiska kriget, Vandring

In mid August 2016 a group of 8 people hiked the so called Carolean death march in the mountain ranges of Jamtland.  The name comes from when general Armfeldt’s army retreated using this route around the new year 1718-1719, the troops were surprised by a snow storm and 3000 men froze to death. This is the biggest distaster that has …

Med Gudhs hielp hvilja vi strida

christer Estland, Stora nordiska kriget

Dhe drogo där drängerna huden utaf, Och Qwinnor i Stycken de sleto, At Waggan och blef de Nyföddes Graf. Dhe skonte ey fast än dhe greto Ey Qwinna ell’ Barn Ey Kyrkkia ell’ Qwarn När vi nu åker till Estland i slutet av maj (läs inbjudan här) så kan det vara intressant att belysa vilka människor vi gestaltar. Lite historik …